Budynki pod zabudowę rezydencyjną

8 900 000 PLN
Favorite
Wyniki wyszukiwania

Główne informacje

  • Ostatnia aktualizacja
  • 1 października, 2022
  • 924.00 m2

Opis nieruchomości

Budynki pod zabudowę rezydencyjną przy Kampinoskim Parku Narodowym. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki ewidencyjnej o powierzchni 11.918m² oraz prawo własności zabudowań naniesionych na w/w działce:
– budynek techniczny nr 1 o powierzchni użytkowej 368,97m²
– budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 317,51m²
– budynek techniczny nr 2 o powierzchni użytkowej 236,79m²
– budowle: dwie wiaty, wartownia, magazyn, kontener, transformator, komora kablowa
Budynek techniczny nr 1 – obiekt murowany, o jednej kondygnacji nadziemnej, częściowo zagłębiony. W budynku znajdują się pomieszczenia techniczne: sala teletransmisyjna, siłownia, akumulatornia, pomieszczenia sanitarne, magazynki i trzy pomieszczenia biurowe.Budynek techniczny nr 2 – obiekt murowany, jednej kondygnacji nadziemnej, nie jest podpiwniczony. Integralną częścią budynku są dwa pomieszczenia garażowe. W budynku znajdują się pomieszczenia techniczne, magazynowe, jedno pomieszczenie sanitarne oraz pomieszczenia wykorzystywane jako biuro.Budynek mieszkalny nr 3 – obiekt wybudowany w latach 50-tych o dwóch kondygnacjach nadziemnych, murowany, całkowicie podpiwniczony. W budynku znajduje się pięć lokali mieszkalnych, trzy usytuowane są na parterze, natomiast dwa znajdują się na pierwszym piętrze budynku. Jeden lokal mieszkalny położony na parterze posiada indywidualne wejście. Lokal numer 3 usytuowany na pierwszym piętrze posiada trzy pokoje. Lokale numer 1, 2 i 4 są dwupokojowe, natomiast lokal numer 5 stanowi kawalerka. Wszystkie lokale posiadają oddzielną kuchnię.

Lokalizacja

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części Łomianek, w odległości około 2 km od centralnej części miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie dominuje wolnostojąca zabudowa jednorodzinna, dwukondygnacyjna. Dalsze otoczenie w kierunku zachodnim od przedmiotowej nieruchomości stanowią obszary leśne należące do Kampinoskiego Parku Narodowego natomiast obszary zlokalizowane w kierunku wschodnim stanowi zabudowa komercyjna, magazynowo-produkcyjna. Dostęp do nieruchomości możliwy jest z ulic, które są drogami publicznymi o nawierzchni asfaltowej.

Uwarunkowania planistyczne
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przyjętego Uchwałą nr XLIII/293/2006 Rady Miasta i Gminy Łomianki z dnia 11 lipca 2006r., przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie oznaczonej symbolem 5.4 PD – funkcja dominująca zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca oraz funkcja dopełniająca – ochrona o znaczeniu metropolitalnym. Dla obszaru 5.4 PD obowiązują następujące zasady zagospodarowania dla zabudowy mieszkaniowej:
– min. wielkość parceli 1200m- front parceli minimum 25m
– wysokość zabudowy – minimum dwie kondygnacje
– udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 70%
– intensywność zabudowy netto maksimum 0,4
– zaleca się przemienną linię zabudowyb) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową bliźniacząc) dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych.

ID nieruchomości: 2850
Cena: 8 900 000 PLN
Powierzchnia: 924.00 m2
Powierzchnia działki: 11 918.00 m2
Pokoje: 8
Sypialnie: 0
Łazienki: 0
miltonadres: Budynki pod zabudowę rezydencyjną MAZOWIECKIE Łomianki Budynki pod zabudowę rezydencyjną przy Kampinoskim Parku Narodowym. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki ewidencyjnej o powierzchni 11.918m² oraz prawo własności zabudowań naniesionych na w/w działce:<br />- budynek techniczny nr 1 o powierzchni użytkowej 368,97m²<br />- budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 317,51m²<br />- budynek techniczny nr 2 o powierzchni użytkowej 236,79m²<br />- budowle: dwie wiaty, wartownia, magazyn, kontener, transformator, komora kablowa<br />Budynek techniczny nr 1 - obiekt murowany, o jednej kondygnacji nadziemnej, częściowo zagłębiony. W budynku znajdują się pomieszczenia techniczne: sala teletransmisyjna, siłownia, akumulatornia, pomieszczenia sanitarne, magazynki i trzy pomieszczenia biurowe.Budynek techniczny nr 2 - obiekt murowany, jednej kondygnacji nadziemnej, nie jest podpiwniczony. Integralną częścią budynku są dwa pomieszczenia garażowe. W budynku znajdują się pomieszczenia techniczne, magazynowe, jedno pomieszczenie sanitarne oraz pomieszczenia wykorzystywane jako biuro.Budynek mieszkalny nr 3 - obiekt wybudowany w latach 50-tych o dwóch kondygnacjach nadziemnych, murowany, całkowicie podpiwniczony. W budynku znajduje się pięć lokali mieszkalnych, trzy usytuowane są na parterze, natomiast dwa znajdują się na pierwszym piętrze budynku. Jeden lokal mieszkalny położony na parterze posiada indywidualne wejście. Lokal numer 3 usytuowany na pierwszym piętrze posiada trzy pokoje. Lokale numer 1, 2 i 4 są dwupokojowe, natomiast lokal numer 5 stanowi kawalerka. Wszystkie lokale posiadają oddzielną kuchnię.<br /><br />Lokalizacja<br /><br />Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części Łomianek, w odległości około 2 km od centralnej części miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie dominuje wolnostojąca zabudowa jednorodzinna, dwukondygnacyjna. Dalsze otoczenie w kierunku zachodnim od przedmiotowej nieruchomości stanowią obszary leśne należące do Kampinoskiego Parku Narodowego natomiast obszary zlokalizowane w kierunku wschodnim stanowi zabudowa komercyjna, magazynowo-produkcyjna. Dostęp do nieruchomości możliwy jest z ulic, które są drogami publicznymi o nawierzchni asfaltowej.<br /><br />Uwarunkowania planistyczne<br />Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przyjętego Uchwałą nr XLIII/293/2006 Rady Miasta i Gminy Łomianki z dnia 11 lipca 2006r., przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie oznaczonej symbolem 5.4 PD - funkcja dominująca zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca oraz funkcja dopełniająca - ochrona o znaczeniu metropolitalnym. Dla obszaru 5.4 PD obowiązują następujące zasady zagospodarowania dla zabudowy mieszkaniowej:<br />- min. wielkość parceli 1200m- front parceli minimum 25m<br />- wysokość zabudowy - minimum dwie kondygnacje<br />- udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 70%<br />- intensywność zabudowy netto maksimum 0,4<br />- zaleca się przemienną linię zabudowyb) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową bliźniacząc) dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych.

Leszek Burchardt

Real Estate Advisor

Dane kontaktowe

Umów spotkanie
Zadzwoń +48608590972 WhatsApp

Compare Listings

Leszek Burchardt